Sekali lagi tentang Kesetaraan Laki-laki dan Perempuanpksbandungkota.com - Kesetaraan antara  laki-laki dan perempuan telah  dijelaskan dalam Al Quran.  Diah Nurwitasari, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS,  mengatakannya di sela-sela kegiatannya mengisi acara Gebyar Sekolah Ibu 2016, Gor Pajajaran Bandung, 22 Desember 2016. Diah lebih memilih kata laki-laki dan perempuan dibandingkan kata gender karena maknanya lugas.

Wanita lulusan perguruan tinggi di Jerman  ini memaparkan  bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Sama-sama diperintah untuk beribadah, taat kepada Allah dan sama-sama mendapatkan balasan atas perbuatannya. Dengan fasih  ia membacakan salah satu ayat yaitu QS At Taubah 71, yang artinya adalah
" Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ayat ini menjelaskan  tentang persamaan tugas laki-laki dan perempuan.  Yang membedakannya adalah bentuk pelaksanaan tugas tersebut karena perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Ia menambahkan  bahwa pada  ayat berikutnya menjelaskan tentang kesamaan  pahala yang diperoleh laki-laki dan perempuan.

Tatanan rumah tangga, masyarakat dan negara akan baik bila semua berperan sesuai dengan fitrahnya. (Emily)

Posting Komentar

0 Komentar