Top Ad unit 728 × 90

Empat Bekal Meneguhkah Hati

 
Hati yang teguh, siap menerima berbagai ujian dalam kehidupan. Bukan perkara mudah tapi juga bukan perkara sulit mencapainya. Allah telah menunjukkan bagaimana kisah orang-orang beriman terdahulu meneladankan sifat keteguhan pada keimanan, sehingga seberat apapun ujian menimpa, mereka selalu bisa menghadapinya dengan hati yang teguh.
Terdapat setidaknya empat bekal memupuk sifat teguh pada hati kita.  
Pertama, KeIMANanlah syarat yang paling utama, tiada bergantung pada siapun kecuali Allah saja, Firman Allah Swt :
“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.  Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.” (QS. Al Ikhlas Ayat 1-2)
Pada ayat lain disebutkan
 “Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.” (QS. Ibrahim: 27)

Implementasinya bisa dicontoh dari nasehat Nabi Muhammad SAW, kepada Abbas ra :
“Hai anak muda, jagalah selalu hubungan baikmu dengan Allah SWT, niscaya dia akan selalu menjagamu. Jangan sekali-sekali melalaikan tugasmu terhadap Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya di depanmu, kenalilah Allah pada saat engkau sedang sejahtera, niscaya Dia akan selalu mengenalimu di kala engkau dalam kesempitan. Setiap kali engkau memohon pertolongan, mintalah itu kepada Allah. Yakinlah, Seandainya semua makhluk berkumpul bersama-sama dengan maksud memberimu manfaat apa pun yang tidak ditetapkan Allah swt bagimu, niscaya mereka tak akan mampu memberikan kepadamu. Dan seandainya mereka semua berkumpul untuk menimpakan mudharat kepadamu yang tidak ditetapkan Allah atas dirimu, niscaya mereka tak akan mampu melakukannya. (HR. At-Tirmidzi juz 4, hal. 76, no. 2635)
  
Kedua, Syarat berikutnya ialah ZUHUD (menurut bahasa berarti tidak tertarik terhadap apa saja yang dimiliki orang lain, dalam riwayat disebutkan, “Dari Abul ‘Abbas Sahl bin Sa’d Al-Sa’idiyy r.a. berkata:  

“Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW lalu berkata: Wahai Rasululah, tunjukilah kepadaku suatu amalan yang apabila aku amalkan niscaya Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku! Maka beliau bersabda: Berzuhudlah kamu di dunia niscaya Allah akan mencintaimu dan berzuhudlah kamu dalam hidup sesama manusia niscaya mereka akan mencintaimu” (H.R. Ibnu Majah, Tahabarani dan Baihaqi).

Ketiga, QANAAH (menerima dengan rela akan apa yang ada – memohon kepada Allah Swt tambahan yang pantas, dan berusaha – menerima dengan sabar akan kententuan Allah – tidak tertarik oleh tipu dunia ) 

“Lihatlah orang yang dibawah kalian dan janganlah melihat orang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian untuk tidak memandang hina nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian.” (HR. Muslim dan At-Tirmidzi)

Keempat, Syarat terkhir adalah TAWAKAL kepada Allah swt.
“…… Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Al Imran Ayat 159) 
Allah SWT menjadikan sebab-sebab tertentu sebagai faktor yang menggembirakan, memantapkan hati dan memperkuat keimanan orang-orang yang gigih berjuang mempertahankan kebenaran dan mencapai cita-cita mulia. Allah SWT mempergilirkan kebahagiaan dengan kesedihan, ujian dan anugerah, serta kelapangan bersama kesempitan. Akan tetapi semuanya selalu diiringi pertolongan dan kebaikan dari-Nya. Itulah bagaimana Allah SWT membina diri kita agar Hati kita  menjadi Teguh Dalam Menghadapi semua ujian-Nya. 

Dalam firman-Nya Allah menerangkan :
“Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”  (QS. Al Anfal Ayat 8) 

Semoga kita termasuk hamba-Nya yang mampu mencapai keteguhan hati dengan mengamalkan empat bekal tersebut. Aamiin. Wallahu a’lam Bishawab. (@eps_elhidayah)
Empat Bekal Meneguhkah Hati Reviewed by PKS Kota Bandung on 13.03 Rating: 5

Tidak ada komentar:

All Rights Reserved by PKS Kota Bandung © 2014 - 2015
Powered By Bidang Humas, Designed by HnM

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.